Super resultaten op fokdag It Fryske Hynder te Blauwhuis en voorkeuring te Sint Nyk
25-08-2007
 

Op 25 augustus jl. waren er weer diverse nakomelingen van Rindert 406, Teeuwis 389 en Beart 411, die weer uitstekend hebben gepresteerd op de fokdag in Blauwhuis.

Het twenter Riduna fan S.F. (Beart x Tsjerk) van fokkers Pamela en Matt Gish uit Tirns behaalde een 1ste premie en mocht daarmee deelnemen aan het jeugdkampioenschap dat overheerst werd met Beart-nakomelingen. Ook het enter Tsjitske fan’e Oansterein (Beart x Erik) van fokker Tj. Langhout-Bos uit Welsrijp liep mee. Uiteindelijk werd de excellent dravende Riduna fan S.F. reserve jeugdkampioen.

De driejarige Beart-dochter Nienke Cora B. (mv Heinse) van fokker J. Bosma te Sint Nyk werd ster met een 1ste premie. Deze merrie had afgelopen zomer ook al een uitstekende ABFP-test gelopen. Tevens werd zij de beste driejarige van de dag en algemeen reserve kampioen. ’s Middags had de heer Bosma haar alweer voor de menwagen ingespannen om mee te doen aan een rubriek tijdens het middagprogramma. De merrie had al een hele keuringsdag achter de rug, maar eindigde toch nog voortreffelijk bij de beste vijf.

 

Nienke Cora B.                                                   Riduna fan S.F.

Marijke Amerins (mv Leffert) van fokker S. Leyendekker te Witmarsum werd ook ster. Op de voorkeuring in Sint Nyk werd de driejarige Beart-dochter Myrta fan Syneada (mv Oepke) van fokker A. Oosterbaan te Tzummarum bekroond met een 1a premie. Ook Beart-dochters Marieke v.d. Slothoeve (mv Gradus) van fokker C.J. Breimer te Bantega en Nieta fan d’ald Loop (mv Bonne) van fokker W.Y. de Boer te Achlum werden ster.

Rindert kon ook weer drie stermerries op zijn naam schrijven. De merrie Noblesse Sandra fan’e Aldedyk (mv Heinse) van fokker H. Bleeker te Workum behaalde een 1a premie. Ook Nynke Wytske L. (Rindert x Tsjerk) van fokkers R. en J. Ludema te Witmarsum werd beloond met het sterpredicaat. In Sint Nyk werd de merrie Minke ‘fan Great Beckum’ (mv Feitse) van fokker Sj. De Groot te Hylaard ster.

Op de voorkeuring in Sint Nyk behaalde het hengstveulen Wytse fan Klaeiterp (Teeuwis x Jasper) van combinatie De Vries te Wieuwerd een 1ste premie. Ook Beart-zoon Yke fan Lutke Peinjum (mv Sape) fan N.J. Osinga te Pingjum en Rindert-zoon Welmer van de Marne

(mv Nykle) van D. van Foeken te Bolsward keerden huiswaarts met een 1ste premie. De driejarige Teeuwis-dochter Klaske fan ’t Séleantsje (mv Tsjerk) van fokker J.S. Dijkstra te Molkwerum werd ster.

In Blauwhuis kwam er nog een 1ste premie merrieveulen van Rindert bij. Dit betrof

Welmoed H. (mv Feitse) van R. van der Hoek te Kubaard.

Wytse fan Klaeiterp werd uitgenodigd voor Blauwhuis en werd daar uitgeroepen tot het beste hengstveulen en reserve veulenkampioen.

 

           Wytse fan Klaeiterp                            Noblesse Sandra fan’e Aldedyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
naar nieuws overzicht
 
 

 

 
Beart 411 Teeuwis 389 Rindert 406 Take 455 Tjalbert 460